CONTACT US

Write a message

At  Johannesen Kranservice & Maskintransport ApS we offer nationwide crane service around the clock. Please contact us in the form below for an inquiry.

Info

Johannesen Kran & Maskintransport ApS
Avedøreholmen 62
2650 Hvidovre
PHONE: +45 7070 2535
Fax: +45 7070 2534

Emails:

Jens Johannesen: JJ@Kranbil.dk

Svend Johannesen: SJ@Kranbil.dk

Thomas Wulff Høyer: TWH@Kranbil.dk

Peter Rosenbäck: PR@Kranbil.dk

Kenny Larsen: KL@Kranbil.dk

Henriette Holmbjerg: HH@Kranbil.dk

Jesper Smidt: JS@Kranbil.dk

Gunnar Haugsted: GH@Kranbil.dk

ESBJERG

H.E. BLUHMESVEJ 83
DK-6700 ESBJERG
TLF.: +45 7512 3064
FAX.: +45 7512 1146
EMAIL: JS@KRANBIL.DK

FREDERECIA

ERRITSØ MØLLEBANKE 19
DK-7000 FREDERICIA
TLF.: 7070 2535
FAX.: +45 7592 3649
EMAIL: BOOKING@KRANBIL.DK

HVIDOVRE

AVEDØREHOLMEN 62
DK-2650 HVIDOVRE
TLF.: 7070 2535
FAX.: +45 7070 2534
EMAIL: BOOKING@KRANBIL.DK