• Dansk
  • English
  • Deutsch
  • Antal besøgende: 46871

Pakning

Pakning, forsendelse & opmagasinering

Alle former for pakning og forsendelse foretages. Sø - og landcontainere samt åbne og lukkede containere bliver pakket og surret efter fastsatte forskrifter. 

Forskellige former for emballering bl.a. vakuumpakning og pakning i kasser udføres. Der tilbydes træ der opfylder ISPM15 kravene. 

Maskiner rustbeskyttes efter ønske. Læsning og surring af trailer. 

Eget opvarmet pakhus, gaffeltruck og stor portindkørsel.